Slagerij Hendrik en Erika Ronse
Slagerij Hendrik & Erika

Voor een betere ervaring

Cookiebeleid

Dit document informeert gebruikers over de technologieën die door deze Applicatie worden gebruikt om de hieronder beschreven doelen te bereiken. Deze technologieën stellen de Eigenaar in staat om in de loop van de tijd toegang te krijgen tot informatie en informatie op te slaan (bijv. door het gebruik van een Cookie) of hulpprogramma's te gebruiken (bijv. door het uitvoeren van een script) op het apparaat van een gebruiker tijdens de interactie met deze Applicatie.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Applicatie en de levering van de Dienst

Deze Applicatie gebruikt zogenaamde technische Cookies en andere vergelijkbare Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Trackers van derden

Bescherming tegen SPAM en bots

Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Applicatie, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van ongewenste onderdelen van het verkeer, berichten en content die als spam worden herkend of het te beschermen tegen activiteiten van kwaadwillige bots.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited): Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

 • Verwerkte Persoonsgegevens: antwoorden op vragen, bewegingssensor-events, Gebruiksgegevens, klikken, muisbewegingen, scroll-positie, toetsenbord-events, touch-events en Trackers.
 • Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.
 • Opslagduur:
  • _GRECAPTCHA: duur van de sessie
  • rc::a: onbepaald
  • rc::b: duur van de sessie
  • rc::c: duur van de sessie

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Gebruikers kunnen voorkeuren ten aanzien van Trackers rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren, bijvoorbeeld door het opslaan van Trackers te voorkomen. Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in de cookiemelding in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de betreffende privacywidget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Tracker-instellingen vinden

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren:

Gevolgen van het weigeren van het gebruik van Trackers

Gebruikers zijn vrij om te beslissen of ze al dan niet toestemming geven voor het gebruik van Trackers. Houd er echter rekening mee dat Trackers deze Applicatie helpen om Gebruikers een betere ervaring en geavanceerde functionaliteiten te bieden (in overeenstemming met de in dit document uiteengezette doeleinden). Daarom kan de Eigenaar, als de Gebruiker ervoor kiest om het gebruik van Trackers te blokkeren, wellicht geen gerelateerde functies bieden.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijfsnaam: Brian BV
Adres: Ninovestraat 25, 9600 Ronse
Contact-e-mailadres: info@slagerijhendrikenerika.com

Aangezien het gebruik van Trackers van derden door deze Applicatie niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, zijn de specifieke verwijzingen naar Trackers van derden slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruikers het privacybeleid te raadplegen van de betreffende externe diensten die in dit document zijn genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond tracking-technologieën raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van deze technologieën door deze Applicatie.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens): Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens: Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker: De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene: De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Verwerker): De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar): De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie: De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst: De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU): Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies: Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker: Onder Tracker worden alle technologieën verstaan - bijv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bijv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 1 mei 2024

iubenda host deze content en verzamelt uitsluitend de strikt noodzakelijk te verstrekken Persoonsgegevens.