Slagerij Hendrik en Erika Ronse
Slagerij Hendrik & Erika

Uw gegevens, onze zorg

Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens die worden verzameld door slagerijhendrikenerika.com. Wanneer u gebruikmaakt van onze website, erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen en instemt met de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hieronder beschreven.

Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

Brian BV
Ninovestraat 25, 9600 Ronse
Contact-e-mailadres van de eigenaar: info@slagerijhendrikenerika.com

Soorten verzamelde gegevens

slagerijhendrikenerika.com verzamelt verschillende soorten persoonlijke gegevens, waaronder gebruiksgegevens, trackers, antwoorden op vragen, klikken, toetsenbord-events, bewegingssensor-events, muisbewegingen, scroll-positie en touch-events. Gedetailleerde informatie over elk type verzamelde persoonsgegevens is beschikbaar in de toegewijde secties van dit privacybeleid.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt door de gebruiker of automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van de website. Het verstrekken van bepaalde gegevens kan verplicht zijn om onze diensten te ontvangen. Gebruikers hebben het recht om te kiezen welke gegevens ze al dan niet willen verstrekken, tenzij anders aangegeven.

Gebruik van cookies en trackingtools

slagerijhendrikenerika.com maakt gebruik van cookies en andere trackingtools om de diensten te leveren die de gebruiker heeft aangevraagd en voor andere doeleinden die worden beschreven in ons cookiebeleid. Gebruikers kunnen hun browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist.

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden verzameld om de diensten te verlenen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, te reageren op handhavingsverzoeken, de rechten en belangen van de eigenaar of derden te beschermen, kwaadwillige activiteiten te detecteren en te beschermen tegen spam en bots.

Rechten van gebruikers

Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, toegang te krijgen tot hun gegevens, rectificatie te verzoeken, de verwerking van hun gegevens te beperken, hun gegevens te laten wissen of over te dragen, en een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Juridische procedures

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden, inclusief gerechtelijke procedures en overheidsverzoeken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Gebruikers worden geadviseerd om regelmatig dit privacybeleid te controleren op wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Definities en juridisch kader

- Persoonsgegevens (of Gegevens): Alle gegevens die direct of indirect de identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

- Gebruiksgegevens: Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit de website, zoals IP-adressen, URI-adressen, tijdstip van het verzoek, gebruikte methode, en andere gegevens die de interactie met de website registreren.

- Gebruiker: De persoon die de website gebruikt, wat samenvalt met de betrokkene.

- Betrokkene: De natuurlijke persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.

- Gegevensverwerker (of Verwerker): De entiteit die persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

- Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar): De entiteit die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

- Website: De middelen waarmee persoonsgegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt.

- Dienst: De aangeboden dienst zoals beschreven in de voorwaarden en op de website.

- Cookies: Trackers die kleine gegevenssets zijn die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

- Tracker: Technologieën zoals cookies, unieke identificaties, webbakens, en andere middelen om gebruikers te volgen.

Juridisch kader

Dit privacybeleid is van toepassing op slagerijhendrikenerika.com, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update:

1 mei 2024